Zespół

AP

Andrzej Przytuła

Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (obrona pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych). Doradza również w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego, w tym dotyczących tzw. produktów z pogranicza. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, EUIPO, WIPO, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Autor wielu artykułów z zakresu prawa znaków towarowych na portalu www.znaktowarowy.info, m.in. „Znaki towarowe zapachowe”, „Kontrowersje wokół przestrzennego znaku towarowego – studium przypadku znaku towarowego firmy APPLE”, „Apple Inc. przeciwny rejestracji znaku A.PL”, „Znak BETWIN jednak opisowy dla gier, loterii i zakładów”, „Zdolność odróżniająca szczególnego wyglądu powierzchni butelki wina musującego”, „Brak opisowego charakteru znaku towarowego słownego <Mała czarna>”, a także z zakresu wzorów przemysłowych na portalu www.wzoryprzemyslowe.info, m.in. „Niezarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy – definicja, cechy i zakres jego ochrony”, „Wspólne cechy i przesłanki ochrony zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, „Roszczenia z tytułu naruszenia praw do wzoru przemysłowego”. Współautor poradnika „Własność przemysłowa w projektach innowacyjnych” (Explanator, 2015) oraz  książki „Prawo własności przemysłowej. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2021).

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Intellectual Property przez Legal 500 EMEA.

Kontakt: andrzej.przytula@kondrat.pl


 

Michał Stępień

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zdobywał w lubelskich kancelariach radców prawnych gdzie m.in. prowadził sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego, zajmował się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców polskich i zagranicznych.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej i administracyjnej spraw dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych. Reprezentuje klientów w sporach na tle naruszenia własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji. Sporządza analizy i ekspertyzy prawne dotyczące prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, w tym know-how i trade secrets. Przygotowuje i weryfikuje umowy prawne w zakresie IT i transferu technologii.

Kontakt: michal.stepien@kondrat.pl