Webinar dotyczący PWP

Zapraszamy na webinar dotyczący zmian w Prawie własności przemysłowej. Szkolenie odbędzie się w formie online 23 czerwca 2022 r., godz. 11:15 – 12:00. Spotkanie poprowadzą Karolina Gajda-Gromadzka – Rzecznik Patentowy oraz Paulina Chmielnicka – Radca Prawny, specjalizujące się w sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej w kancelarii Kondrat i Partnerzy.

Podczas webinaru zostaną poruszone kwestie nowelizacji przepisów w zakresie :

– odformalizowania procedury zarówno udzielania, jak i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej
– wspomagania obszarów wymagających harmonizacji z regulacjami unijnymi oraz międzynarodowymi
– wprowadzenia rozwiązań, mających na celu zachęcenie użytkowników systemu ochrony własności przemysłowej do ubiegania się o kompleksową ochronę przysługujących im praw
– struktury pobierania opłat oraz sposobu prowadzenia rejestrów
– zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych mających na celu unowocześnienie procedury postępowania zgłoszeniowego oraz usprawnienie procedowania w przypadku spraw spornych

Spotkanie informacyjne dedykowane jest osobom zajmującym się na co dzień sprawami z zakresu własności przemysłowej, prawnikom, menadżerom projektów, pracownikom działów prawnych firm. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną, a także możliwość odwołania wydarzenia oraz zmiany terminu bez podawania przyczyny.

Udział w szkoleniu wymaga rejestracji. Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesyłać na adres: webinaria@szkoleniakondrat.pl z dopiskiem ZMIANY W PWP- REWOLUCJA?.

Szczegóły w załączonej ulotce: https://kondrat.pl/wp-content/uploads/2022/06/webinar-Zmiany-w-PWP-Rewolucja.pdf