Możliwe sposoby dysklamacji (wyłączeń) i reguły ich stosowania w odniesieniu do wzorów przemysłowych

Na portalu nowymarketing.pl ukazał się artykuł autorstwa Andrzeja Przytuły i Moniki Faszczy “Możliwe sposoby dysklamacji (wyłączeń) i reguły ich stosowania w odniesieniu do wzorów przemysłowych”. Autorzy omawiają następujące zagadnienia wraz z przykładowymi ilustracjami:

– co to jest wzór przemysłowy
– przykłady zarejestrowanych wzorów przemysłowych
– ograniczenia rejestracji wzorów przemysłowych
– możliwe sposoby dysklamacji

Link do publikacji: http://nowymarketing.pl/a/24505,mozliwe-sposoby-dysklamacji-wylaczen-i-reguly-ich-stosowania-w-odniesieniu-do-wzorow-przemyslowych