Przykłady wzorów przemysłowych

Z definicji wzoru przemysłowego wynika, że chronią one wytwory, które inaczej można określić jako produkty, czyli każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Następujące wskazane poniżej produkty mogą podlegać ochronie w oparciu o wzory przemysłowe:

Typ wzoru Przykład
Etykiety na opakowania 000004593

RCD 000004593-0002

Opakowania, takie jak butelki, pudełka  000007760

RCD 000007760-0001

000009360

RCD 000009360-0001

Kształt butów 000260153

RCD 000260153-0026

Wygląd mebli
i przedmiotów dnia codziennego
000290440

RCD 000290440-0019     000008743

RCD 000008743-0008

Sprzęt sportowy

 

000080270

RCD 000080270-0001

 000082755

                RCD 000082755-0007

Logo 000088646

RCD 000088646-0001    000096433

                RCD 000096433-0001

Wygląd sprzętu elektronicznego 000888920

RCD 000888920-0016

      000406012

                   RCD 000406012-0003

Projekty stron internetowych oraz layout oprogramowania 000022389

RCD 000022389-0007

000045174

RCD 000045174-0005

Typy czcionek 000177860

RCD 000177860-0001

Wygląd pojazdów

000520549

RCD 000520549-0001

000015367

RCD 000015367-0003

 

Każdy zatem wzór przemysłowy odnosi się do pewnego rodzaju produktu oraz jego istotnych cech, które odróżniają go od innych produktów. Dla celów systematyzacji i ułatwiania klasyfikowania wzorów pod względem dziedzin, których one dotyczą utworzono specjalną klasyfikację – Międzynarodową Klasyfikację Wzorów Przemysłowych (Klasyfikacja Lokarneńska). Składa się ona z numerów klas 1-32, gdzie do każdej klasy przynależne są właściwe wytwory:

Nr klasy Tytuł klasy
01 Środki spożywcze
02 Ubrania i galanteria
03 Wyroby podróżne, walizki, parasole
04 Szczotki
05 Wyroby włókiennicze
06 Meble
07 Artykuły gospodarstwa domowego, gdzie indziej niewymienione
08 Narzędzia
09 Opakowania i pojemniki do transportu lub przeładunku towarów
10 Zegary i zegarki oraz inne przyrządy pomiarowe, kontrolne i instrumenty sygnalizacyjne
11 Artykuły ozdobne
12 Środki transportu lub podnoszenia
13 Sprzęt do produkcji, dystrybucji lub transformacji energii elektrycznej
14 Nagrywanie, sprzęt łączności lub pobieranie informacji
15 Maszyny, gdzie indziej niewymienione
16

17

Aparaty fotograficzne, kinematograficzne i optyczne

instrumenty muzyczne

18 Maszyny drukarskie
19 Urządzenia biurowe i papiernicze
20 Sprzedaż i urządzenia reklamowe, szyldy
21 Gry, zabawki, namioty i sprzęt sportowy
22 Broń, wyroby pirotechniczne, artykuły dla myśliwych
23 Sprzęt sanitarny, do ogrzewania, wentylacji i powietrza – wyposażenie klimatyzacji, paliwo stałe
24 Sprzęt medyczny i laboratoryjny
25 Urządzenia budowlane i elementy konstrukcyjne
26 Urządzenia oświetleniowe
27 Artykuły tytoniowe i dla palaczy
28 Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne, artykuły toaletowe i urządzenia
29 Urządzenia i sprzęt przed zagrożeniem pożarem, zapobiegania wypadkom i ratunkowy
30 Artykuły do pielęgnacji zwierząt
31 Maszyny i urządzenia do przygotowania żywności lub napojów, gdzie indziej niewymienione
32 Symbole graficzne i logo, wzory powierzchni, ozdoby

 


 Autor: Andrzej Przytuła, adwokat

KONDRAT i Partnerzy  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: www.sxc.hu