Definicja wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest kolejną z kategorii rejestrowalnych praw wyłącznych należących do grupy praw własności przemysłowej. Wzór przemysłowy swoim zakresem obejmuje nową i…