Droga do rejestracji wzoru przemysłowego

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielane jest na wniosek zainteresowanego. Zgłaszający nie tylko musi przedstawić w Urzędzie Patentowym swój wytwór, ale również spełnić określone wymogi…


Masz pytanie

22 831 12 34

 

biuro@kondrat.pl

Holler Box